huizen van zegen

Waar de Geest van de Heer is, daar is vrijheid...

Ons verhaal


Huizen van zegen is een zogenoemd 'Particulier Initiatief'.


Dat wil zeggen dat het initiatief tot deze site ligt bij Peter & Marion, maar in samenwerking met anderen.


Voor financiële ondersteuning kunt u gebruik maken van rekeningnummer: Stichting The Fathershouse International NL15 RABO 0138 1716 29 OVV Peter den Harder/HVZ.


Wij zouden het waarderen als u, nadat u een gift heeft overgemaakt, ons hiervan op de hoogte wilt stellen middels een email.

Wij willen benadrukken dat wij GEEN financieel gewin willen behalen, maar uw ondersteuning helpt ons wel om de diverse websites te bekostigen die wij mogen beheren, alsmede ons in staat te stellen  om deze te promoten.