Huizen van zegen boskoop

Waar de Geest van de Heer is, daar is vrijheid...

Voor wie en door wie


VOOR WIE;

Wij zijn er voor allen die weten "erbij te horen", en wij zijn er voor allen die, zoals we weleens zeggen "buiten staan".  Om samen ontdekkend toe te leven naar verbondenheid met elkaar, en met God die een Plan heeft met ieders leven en toekomst.  Om voor onze omgeving aanwezig en tot zegen te zijn. 

DOOR  WIE;

In 2016 zijn wij in Boskoop een ontmoetingsinitiatief gestart onder de naam "Huizen van Vrede" maar gaan vanaf september 2018 verder onder de naam "Huizen van Zegen".   Wij zijn een groeiende groep gelovigen die met harten van vrede zegenend willen zijn voor alle mensen om ons heen. Wij komen met regelmaat in onze huizen samen en zijn elkaar daarmee vaak tot steun en zegen. Handelingen 2, de verzen  44 t/m 47 illustreren dat verlangen en de praktijk maar ook het pogen daartoe. Wie met ons wil meedoen is hartelijk welkom.

MET WIE WEL; 

Wij werken boven alle kerkmuren uit graag met al diegenen samen die er ook willen zijn voor de ander en dat ongeacht de al dan niet eigen plaats van samenkomst in kerk, kring of huisgemeente. En we willen er zijn voor hen die God in Jezus Christus met vredelievende harten willen leren kennen en dat samen met ons en vele anderen willen vieren. Zaaien en oogsten dus.  

MET WIE NIET;

Nou, dat klinkt niet vriendelijk. Met wie niet. Maar lees eens in Lukas 10 hoe Jezus Zijn leerlingen en volgelingen zegt Hem vooruit te gaan.  Hij is eenvoudigweg heel duidelijk daarin en neemt de vaak bemerkte moeite van het meermalen pogen anderen over het Koninkrijk van God te vertellen van ons weg.  We moeten niets opdringen aan een ander. Wil men niet, dan zal God hen wel in het Oog houden. Dat geeft ons rust én moed én kracht om ontspannen datgene te doen waartoe wij geroepen zijn. Om te zegenen.

MET WIE NOG MEER;

We verheugen ons nu al op grotere ontmoetingen met velen samen. Samen, in de Naam van Jezus, heffen wij dan een Loflied aan. Om vast te oefenen hieronder het adres van dit schitterende lied via you tube.

 https://www.youtube.com/watch?v=G5TjoSk6xMw

Wat

WAT IS HET;

Wij zijn gewone mensen die belangstelling hebben voor andere gewone mensen. Wij willen in onze woonplaats Boskoop, en uit de omgeving daarvan, graag gelijkgestemden ontmoeten, maar ook hen die dat (nog) niet zijn. Ook om hen die dat willen weten te vertellen over het komend Koninkrijk van God en desgewenst uit te leggen hoe men daar deel aan kan krijgen. En voor hen die denken daar nog niet aan toe te zijn, of voor hen die zorgen hebben, blijven de deuren van onze huizen gastvrij openstaan. 

Met wie in vrede binnenstapt kunnen we samen zoeken naar liefde, rust en zegen over zijn of haar leven.  Gelukkig kunnen wij naast Dé Bron ook uit meer bronnen voor hulp- of advies putten.  Zo mogen we tot hulp én tot zegen zijn zonder dat je ergens lid van moet zijn. 

En toch zijn we leden.  Kerkoverstijgende Leden van het Lichaam van Christus, van de Ecclesia, de Kerk zonder muren en kuren. Voor de één een hand, voor de ander een voet, maar in ieder geval heel gewone mensen die zich met elkaar verbonden weten in hun Heer en Heiland. 

En zo komen wij graag geregeld samen om "boven de kerkmuren uit" ontmoeting, studie, overdenking, gebed en blije zang te hebben, maar ook om steun van elkaar te ontvangen of te geven. 

Dat alleen al mag een Zegen voor onszelf genoemd worden. Het maakt dat wij ook tot zegen kunnen zijn voor een ander. Het hoe is voor ieder anders maar met de Grote Opdracht in het klein in gedachten proberen we een eenvoudige richtlijn aan te houden en zijn Jezus woorden uit Matteus 10 verzen 9 t/m 14 de beste aanbeveling om vanuit te gaan. 

Uiteraard leggen we je over het wat en hoe graag meer uit en daarom nodigen we je bij het lezen van deze site al van harte uit om eens met ons samen te zijn.  En om te zien hoe fijn het is om er te zijn voor "de ander " en zelf je hart en je huis open te stellen om ook een " een huis van zegen " te zijn. 

==============================================================

WAT NOG MEER;

Wil je meer verdieping van jouw denken en geloven, dan bestaat de mogelijkheid hierin te voorzien. We bieden studies met lichte- en met zwaardere kost aan, en huiskringen. Alphacurssen en meer en binnenkort zullen wij enkele links aanbieden voor studie achter je PC.  Voor mensen die zich willen gaan verdiepen in specifieke onderwerpen stellen we kleine ontmoetingsgroepen samen. Vraag er gerust eens om.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WAT WILLEN WE NIET;

Om geen geruis in de ontmoetingen met elkaar te veroorzaken houden wij ons bewust niet bezig met kerkelijke kwesties of dogma,s en wij hechten eraan om daar respect voor te hebben. Zo bevorderen wij de harmonie.

WAT WILLEN WE WEL;

We willen in eenvoud luisteren naar de Woorden van Jezus Christus en proberen te leven en te werken vanuit Zijn Voorbeeld.  Om zo doende te leren om Zijn Liefde en Rust en Zegen door te geven aan wie dat wil. 

WAT BEVELEN WE AAN;

Uiteraard zien we je graag meedoen. Bij jou thuis of met anderen samen.  Het bezoeken van je eigen kerk of kring willen wij echter graag aanbevelen en je motiveren om daarbinnen tot zegen te zijn en zomogelijk meer mensen op te wekken tot het, als persoon of als gezin, dienen van de ander. Graag komen we in jouw kerk, kring of huis eens uitleg geven. Vraag hier gerust om.

Waarom is dit

WAAROM;

Er is steeds meer behoefte aan open huizen van mensen en gezinnen die tot zegen willen en kunnen zijn voor hen die zij ontmoeten op hun werk, op school of onderweg, op de sportvereniging of tijdens de contacten in de buurt.  Op die manier willen wij er in Boskoop en omgeving zijn voor elkaar en voor mensen die Jezus Christus willen leren kennen. Zo doende,  in de ontmoeting met elkaar, mogen wij hen uitnodigen om hun levens in Zijn Handen te leggen en rust te krijgen voor in het nu en voor " het straks ". 

De uitnodiging aan mensen om mee te gaan op ontdekkingsreis naar een ons Beloofd Land kan op vele manieren en op elke dag gestalte gegeven worden maar dient altijd ongedwongen en vrijblijvend te zijn. God ziet graag vrije kinderen van Hem en maakt ieder die nog in een dwangbuis zit graag vrij.

Ons verlangen is om elkaar, als volgelingen van Jezus, voort te helpen, maar ook om met elkaar anderen te helpen om volgeling van Jezus te worden. * Spreek vrijmoedig anderen aan, of ontvang ze eens thuis voor een gesprek. Met koffie of thee, of een bord erwtensoep in de winter, open monden en harten tegelijk.

Hoe ? Daarover vertellen wij, als jij wilt,  graag meer zodra we elkaar ontmoeten. Bij jou, bij ons*, of zomaar onderweg, op een bankje in het park of op de markt, of in een plaatselijk Café.  

======================================================== 

ANDEREN HELPEN OM VOLGELING VAN JEZUS WORDEN.

Voor hen die dat willen worden, of daar eens over willen nadenken of  spreken, zijn de woorden van de Heer Jezus VOLG GIJ MIJ een schitterend advies. Zo willen wij die reeds onderweg zijn en achter Hem aangaan hen die volgeling zouden willen zijn een tijd met ons laten "meelopen" om hen te laten zien en te laten vernemen wat reden en bedoeling is en dat volgeling zijn rust- en richting geeft voor leven en eeuwigheid.

WIL JIJ MEEDOEN

Verlang jij daarnaar ? Wil jij meehelpen in de wijngaard ? Voor ieder is plaats om te dienen en te zegenen en gezegend te worden. Meldt je vrijblijvend aan en neem anderen die graag willen mee. Of nodig ons eens uit om thuis kennis te maken en uit te leggen hoe jouw huis een huis van zegen kan zijn. Iedereen mag zich melden. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Waar vind je ons


De huizen van zegen vindt je op verschillende adressen in Boskoop. 

Via de contactpagina gaan wij je daarover binnenkort nadere informatie geven. Voorlopig kan je een e-mail zenden naar straatrj@hotmail.com of bellen naar 0640286364. 

Wil je ons eerst eens " onderweg " ontmoeten wees dan op alle vrijdagmiddagen tussen drie en vijf welkom in een plaatselijk Café of andere openbare ruimte. Wil je weten waar je ons a.s. vrijdagmiddag vinden kunt bel dan gerust even naar 0640286364.

Mettertijd willen we graag ook op ander dagen en tijden op ander plaatsen tegelijk aanwezig zijn en zoeken daarvoor betrokken medestanders die heel gewoon en heel eenvoudig ergens in ons dorp zitting willen houden. Om er zodoende aan bij te dragen dat mensen hun verhaal eens kwijt kunnen.  Oefenen doen we eerst samen. En luisteren met het hart is te leren. 

Wekelijkse ontmoetingen:

Voelt u vrij om eens op vrijdagmiddag tussen 15.00 en 17.00 uur langs te komen en aan te schuiven aan onze gezellige praattafel in Grand Café de Hoek.

Meer info *KLIK HIER*

Wil je hier meer over weten ?    Bel dan gerust  naar 0640286364.

Of stuur een e-mail naar straatrj@hotmail.com   

 

Informatie Video

Hoe we "merkbaar " aanwezig kunnen zijn in onze omgeving.


We hopen dat je ziet wat de bedoeling is van onze oproep om "merkbaar " aanwezig te zijn in onze omgeving. Er te willen zijn voor de ander, maar ook om vrijblijvend onze boodschap uit te dragen over het Koninkrijk van God aan wie het weten wil.

De Zegekroon


Ons willen zegenen van anderen is een bijbelse opdracht die uitwerkt in de levens van anderen als wij God de Eer ervan willen geven.  En omdat Hij doet wat Hij heeft Beloofd kunnen wij zeggen én zingen; 

U zult altijd voor ons strijden; U hebt steeds uw trouw getoond. Deze waarheid is mijn blijdschap: Heer, U draagt de zegekroon, U, ...

Het zal voor sommigen even wennen zijn, dat blije zingen en het opheffen van dankbare handen, maar luister en kijk eens mee, en laat je meenemen in de lofprijs die je binnenste zal zegenen als een opmaat naar meer. 

Waar uw grootheid wordt bezongen, wil ik knielen voor uw troon. Waar U bent, verstilt de onrust, want U draagt de zegekroon. Vul dit huis nu met uw glorie, vul ons hart met heilig vuur. Uw genade is mijn adem en mijn lied.

 

Doe met ons mee en sluit je aan bij Huizen van Zegen in Boskoop en omgeving.  Of vraag ons waar wij ons bevinden en laat je uitnodigen voor een kennismaking.  

 

Woon je buiten Boskoop.  Vraag ons dan om adressen in jouw omgeving.  Huizen van Zegen is een beweging die door heel ons land en daarbuiten aan het groeien is om elkaar en mensen die God willen leren kennen te dienen. 

Neem contact met ons op.

We nodigen je uit om mee te doen in Boskoop. Om als het kan met ons te ontdekken hoe je een mens van zegen kunt zijn, en hoe je je huis tot een echt  Huis van Zegen kunt laten zijn.  

MEER WETEN;

Wil je in een persoonlijk gesprek meer vernemen over ons samenkomen in Boskoop, of wil je ook jouw huis als Huis van Zegen openstellen, zend dan een e-mail met het verzoek tot contact met ons en je naam en telefoonnummer naar;  straatrj@hotmail.com    Desgewenst mag bellen ook naar 0640286364.

Laatste artikelen