Huizen van Zegen

Waar de Geest van de Heer is, daar is vrijheid...

LET OP: Wij bouwen een nieuwe site op www.huizenvanzegen.nl

Welkom in de digitale huiskamer van Huizen van Zegen

Ga zitten, neem een kopje koffie of thee en wellicht een koekje erbij. Voel je thuis!

Er wordt hier nog hard gewerkt, zoals je kunt zien. Er wordt nog wat gewerkt en verbouwd, het stof moet nog neerdalen en een flinke schoonmaakbeurt is zeker nog noodzakelijk, maar dat mag de pret niet drukken toch?

Hier in dit huis weten we dat we veilig mogen zijn, geborgen. We roddelen niet met elkaar of over elkaar, maar we spreken met elkaar. we lachen met elkaar en we huilen met elkaar. We ontmoeten elkaar in het hier en nu en omhelzen elkaar met bewogenheid en ontferming.

Boven alles hebben we als huisgezin van God, gewoon ook plezier met elkaar!

Nogmaals, voel je welkom, binnen de kaders die Christus gesteld heeft.

Waar de Geest van de Heer is...


Misschien mag ik jou allereerst eens meenemen in dat 'oude' lied, opwekking 485: "er is een plaats waar de Heer ons zegent".

Er is een plaats waar de Heer ons zegent, waar eenheid en liefde regeert, een plaats waar de olie van God kan stromen; daar zijn wij één.

Mag ik een vraag stellen aan jou? Ken jij zo’n plaats, een plaats waar de Heer jou wil zegenen, waar eenheid is en liefde regeert? Waar Gods vreugde en olie kan stromen? Zonder belemmeringen, zonder aanzien des persoon?

Heer, U riep ons om vast verbonden als een lichaam te zijn, één als vrienden door de Geest van Jezus, sterk tot het eind.Ken jij zo’n plaats, waar je vast verbonden bent met het lichaam van Christus, één als gezin? Ingevoegd, als lid, ieder afzonderlijk, maar samen één lichaam? Vrienden te zijn door de Geest van Jezus, sterk tot het eind?

Vader wij bidden zoals Jezus ons leerde; maak ons een, zoals U dat bent. Bind ons samen in eenheid en streven, sterk door de liefde van Hem.

Een plaats waar je samen kunt komen om te bidden zoals Hij ons leerde, om samen een te zijn, zoals Hij dat is. Een verlangen om samen gebonden te worden in eenheid en streven, sterk in de Liefde van Hem?


Wij doorbreken elke muur in de naam van de Zoon. Wij doorbreken elke muur en wij worden één.Een plaats waar jij jezelf durft te zijn, waar jij de muur die je om jezelf wellicht heen hebt gebouwd, durft af te breken? Om die muur neer te halen om samen één te worden in de liefde van Christus?
Of zoals de volgende tekst zegt:


“ En waar de Geest van de Heer is, daar is vrijheid……………” ~2 Kor 3 :17b


Vrijheid. Zijn we daar niet allemaal naar op zoek? Zijn we niet allemaal op zoek naar een plek waar we onszelf mogen zijn? Een plaats waar niets hoeft en toch (binnen de kaders van het fatsoenlijke) alles mag?


Waar geen strak omlijnde kaders zijn van ‘zoals het hoort’, waar geen vaste structuur is. Een plek waar vrijheid is in de breedste zin van het woord.
Laten we wel wezen dat veel mede gelovigen, van RKK tot Vrijgemaakt Gereformeerd, van Baptist tot Evangelisch, hun plekje aardig hebben gevonden binnen die structuren en wellicht zelfs binnen dat systeem. En dat is goed! Als jij je daar 'happy voelt', je zelf weet te 'manoeuvreren' binnen die kaders en je daar jou plekje hebt gevonden, ben ik echt blij voor je!


Maar wat als jij je daarbinnen niet gehandhaafd weet? 

Als die ruimte voor jou te beperkt is? 

Die plek willen wij jou graag aanbieden. Een plaats om te ZIJN. Een plaats waar jij (misschien voor heel even) jou muur kan laten vallen en je werkelijk ‘bloot durft te geven’. Een plaats waar geen vast omlijnde kaders zijn met dienst, liturgie en alle andere ‘toeters en bellen’. 

Als jij die plek zoekt, of een andere vorm, dan willen wij jou helpen om die plek te vinden.

Je mag altijd op de koffie komen! Je mag altijd even zijn zonder je te verontschuldigen over wie je werkelijk bent. 

In het huis van God is er altijd vrede!


Ons verhaal

Huizen van zegen is een zogenoemd 'Particulier Initiatief'.

Dat wil zeggen dat het initiatief tot deze site ligt bij Peter & Marion, maar in samenwerking met anderen.

Voor financiële ondersteuning kunt u gebruik maken van rekeningnummer: Stichting The Fathershouse International NL15 RABO 0138 1716 29 OVV Peter den Harder/HVZ.

Wij zouden het waarderen als u, nadat u een gift heeft overgemaakt, ons hiervan op de hoogte wilt stellen middels een email.

Wij willen benadrukken dat wij GEEN financieel gewin willen behalen, maar uw ondersteuning helpt ons wel om de diverse websites te bekostigen die wij mogen beheren, alsmede ons in staat te stellen  om deze te promoten.

U mag altijd op de koffie komen


Een bedevaartslied. Van David. Ziet, hoe goed en lieflijk is het, als broeders ook tezamen wonen. Het is als de kostelijke olie op het hoofd, nedervloeiende op de baard, de baard van Aaron, die nedergolft op de zoom van zijn klederen.Het is als de dauw van de Hermon, die nederdaalt op de bergen van Sion. Want daar gebied de Heere de zegen, leven tot in eeuwigheid. Psalm 133

Zoek jij een huis, waar je even mag komen, gewoon mag ZIJN? En ZIJN met hoofdletters. Gewoon zoals je werkelijk bent. 


Misschien heb je gewoon wat behoefte aan gezelschap. Een luisterend oor. Misschien wil je jouw verhaal even kwijt. Wellicht wil je graag dat iemand eens voor je bid, voor de situatie waarin jij verkeerd of wil je eens een stukje onderwijs ontvangen uit het Woord van God, de Bijbel. Dat is mogelijk! 

Maar ook, zoals gezegd, gewoon dat luisterend oor. Of wil je misschien samen een film bekijken, een spelletje doen, even samen gewoon een biertje drinken en gewoon verder helemaal NIETS. Met andere woorden: er gewoon even te ZIJN, ongeacht wie of wat je bent en te ervaren dat jij welkom en van waarde bent. Het is allemaal mogelijk. De mensen die zich verbonden hebben aan deze site, hebben allemaal een open hart om jou te ontvangen zoals je bent!

Neem gerust eens contact op met één van hen. Er is er vast 1 bij jou in de buurt en anders zoeken we naar iemand bij jou in de buurt. Hebben we zelf niemand in ons netwerk, dan gaan we over de kerkmuren heen en zullen bij een plaatselijke dominee, predikant of pastor aankloppen en indien je dat wenst zal één van hen met jou contact opnemen.

Wim van de Griend 
Kloosterhaar

Bart & Jennie Oerlemans
Tholen

Herman Esselink
Heerde

Marc & Hilde Pranger
Winnipeg Canada

Roland van der Straaten
Boskoop

Steven & Sharon Badal
Zoetermeer

Your Name

Peter & Marion den Harder

Julianadorp

Contact


Huizen van Zegen
Julianadorp, Nederland
T: 0612-574421
informatie@huizenvanzegen.eu

Laatste artikelen